دانلود رایگان


دانلود جزوه حقوق مدنی4 برای دانشجویان رشته حقوق - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود جزوه حقوق مدنی4 برای دانشجویان رشته حقوق

دانلود رایگان دانلود جزوه حقوق مدنی4 برای دانشجویان رشته حقوق جزوه حقوق مدنی4 : الزامات خارج از قرارداد
منبع درسی : کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی ، بخش وقایع حقوقی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان
کتاب اصول مسئولیت مدنی نوشته پاتریس ژوردن ، ترجمه مجید ادیب
در حوزه مسئوليت مدنی، در مسائل مشابه، اظهار نظرهای متفاوتی ارائه شده است و از آنجا که بسياری از مباحث مطروحه از نظام های حقوقی دیگر اقتباس شده است بنابراین لازم است دانشجویان حقوق تا حدودی، با نظام های حقوقی دیگر از جمله نظام حقوقی فرانسه در زمينه مباحث مربوط به مسئوليت مدنی آشنایی داشته باشند.
در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند بحث از مسئوليت مدنی است که خارج از قرارداد پدید آمده است.
وقایعی که اتفاق می افتند:
- وقایع حقوقی به معنای خاص مانند: اتلاف سبب، نصب و ...
- اعمال حقوقی:
رابطه ميان ضمان قهری و مسئوليت مدنی
فصل اول : مبانی و منابع مسئوليت
بررسی عناوین ضمان قهری در قانون مدنی:
فصل دوم : ارکان مسئوليت
چهره های خاص تقصير
فصل سوم: مسئوليتهای خاص و مختلط
فصل چهارم: آثار مسئوليت مدنی
* دانشجویان گرامی می توانند برای تکميل مباحث مروبط به مسئوليت مدنی، کتب زیر را مطالعه نمایند:
١- اصول مسئوليت مدنی ← نوشته پاتریس ژوردن ← ترجمه حميد ادیب
٢- مسئوليت مدنی ← نوشته ميشل لوراسا ← ترجمع دکتر محمد اشتری
٣- مسئوليت مدنی ← حسينعلی حسينی نژاد


دانلود .جزوه .حقوق مدنی4 .دانشجویان. حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه












تحقیق در مورد تاريخ موسيقي